Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Jesteś zalogowany jako - Guest!

Zarejestruj się, aby uzyskać pełny dostęp do forum.

OGŁOSZENIE: Przyszłość GoToRP Read more... ×
Sign in to follow this  
Kalmar

Aktualizacja 07.08.2018

Recommended Posts

+Dodano

*Zmieniono

-Usunięto


(*) Naprawiono zgłoszenia tekstowe do LSPD, EMS oraz Mechaników.
(*) Lekka optymalizacja skryptu (Problem z notyfikacją "fix" w prawym dolnym rogu ekranu)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×